مجله کتاب بارکاو

معرفی کتاب ۳۵ کیلو امیدواری

این کتاب زندگی پسر ۱۳ ساله ای به نام گرگوری را روایت می‌کند که وضعیت درسی بسیار ضعیفی دارد و هیچ دل خوشی از مدرسه ندارد اما برعکس مهارت های زیادی در باغبانی، تعمیر وسایل و اختراع چیزهای جدید دارد، مهارت هایی که در مدرسه‌اش مهم نبودند، برای گرگوری مدرسه جهنمی بیش نیست، او تاکنون دوبار مردود و در نهایت از مدرسه اخراج شده است ... ادامه مطلب