قربون بودنت برم

تُ برام تکی
درست مثل آسمون که یه دونه ماه داره
قربون بودنت برم 🙂