تیم ما

حمیدرضا شریفی

گرافیست ، سرپرست 

#تیم_بارکاو

با تیم بارکاو آشنا بشین…

 مینا یزدی زاده .
 مسئول بخش مالی و هنرمند 

راضیه قدیری

 راضیه قدیری .
 مسئول بخش طراحی چهره 

امین بکتاش خانی

 امین بکتاش خانی
 مسئول بخش تصویربرداری و هنرمند 

سعیده آخوندی

 سعیده آخوندی .
 مسئول بخش هنرهای ایرانی 

مجتبی یزدی زاده

 مجتبی یزدی زاده .
 مسئول بخش نویسندگی و مشاور 

شهرزاد عباسی

 شهرزاد عباسی .
 مسئول مجله حقوقی 

آسیه چرخی زاده

 آسیه چرخی زاده .
 مسئول بخش عکس، گویندگی و اجرا 

علی صالح گوهری

 علی صالح گوهری
 مسئول بخش طراحی سایت 

محیا محمدی

 محیا محمدی .
 مسئول بخش فراخوان ها 

سارا رزمجویی

 سارا رزمجویی .
 مسئول بخش خوشنویسی 

الهه آخوندی

 الهه آخوندی .
 مسئول مجله کتاب بارکاو 

فاطمه طاهری

 فاطمه طاهری (گندم) .
 مسئول بخش هنرهای تجسمی  

عدنان محمدی پور

 عدنان محمدی پور .
مشاور اجرایی و هنرمند 

مهلا دل زنده

 مهلا دل زنده .
 مسئول مجله تئاتر و مترجم